Nahadzovanie čísla účtov na štipendiá cez vzdelávanie

Oznamujeme študentom, poberateľom štipendií, aby si svoje čísla účtov v tvare IBAN nahadzovali sami cez systém vzdelávanie!!!

Samozrejme, svoje nahodené čísla účtov si aj skontrolujú, prípadne si robia zmeny.0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI