Nové partnerstvá s podnikovou praxou

V mesiaci jún naša fakulta uzatvorila nové partnerstvá so spoločnosťami IBM, AUTOCONT a ARTIN. Veríme, že naštartovaná spolupráca sa bude prehlbovať a našim zamestnancom i študentom prinesie nové príležitosti.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI