Noví partneri v programe Erasmus+

Naša fakulta má od tohto týždňa nového partnera v programe Erasmus+:

Škoda Auto vysoká škola, Mladá Boleslav, Česká republika

V priebehu novembra budú podpísané nové bilaterálne zmluvy s ďalšími partnermi:

Universite de Lorraine, Faculté des Sciences et Technologies, Nancy, Francúzsko

Belarusian State University, Minsk, Bielorusko

Francisk Skorina Gomel State University, Gomel, Bielorusko


Mapa s prehľadom partnerov FRI pre mobility študentov i zamestnancov sa nachádza na tomto odkaze - https://goo.gl/Nmqsoa.
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI