Nový francúzsky partner Žilinskej univerzity v programe Erasmus+

Žilinská univerzita podpísala novú bilaterálnu zmluvu pre program Erasmus+. Študenti a zamestnanci UNIZA môžu od akademického roka 2018/19 vycestovať na mobility Erasmus+ na Pôle Universitaire Léonard de Vinci v Paríži. Bilaterálna zmluva je platná pre všetky študijné programy FRI. Kompletne v angličtine sú poskytované inžinierske študijné programy Digital marketing strategy a Business transformation.

V prípade záujmu o mobilitu Erasmus+ kontaktujte prodekana doc. Mártona.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI