Ocenenie projektov v rámci podujatia Panel Story spoločnosťou Accenture a IT klastrom

Spoločnosť Accenture a IT klaster v spolupráci s Fakultou riadenia a informatiky UNIZA udelili ocenenia za dosiahnuté výsledky projektovej výučby a vynikajúcu prezentáciu projektu v rámci podujatia PANEL STORY konaného dňa 14. februára 2018. Všetkým ocenením srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Ocenené projekty spoločnosťou Accenture

Názov projektu

Garant projektu

Študenti

Aplikácie rozšírenej reality

doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.

Jozef Chmelár, Lukáš Zátek, Lenka Jánošová

Komplexný systém zadávania časov pre vývojárske firmy

Ing. Jozef Kostolný, PhD.

Viktor Tešlár, Jakub Dibdiak, Katarína Pilarčíková, Jerguš Smolár

Vývoj vstavaných systémov

prof. Ing. Juraj Miček, PhD.

Adrián Bednár

Hybridný multirobotický systém

Ing. Lukáš Čechovič, PhD.

Miroslav Chochul

Distribuovaná sieť inteligentných snímačov

prof. Ing. Juraj Miček, PhD.

Zdenka Šibíková

Ocenený projekt IT klastrom Z@ICT

Názov projektu

Garant projektu

Študenti

Spracovanie videozáznamov a modelovanie biologických experimentov

doc. Mgr. Ivan Cimrák, Dr.

Jakub Podhorský, Miroslav Buzgo, Tomáš Milo, Jana Molnárová


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI