Otvorenie kurzu Harvard University CS50 na FRI UNIZA

Dnes sme slávnostne otvorili kurz Harvard University CS50 – Introduction to Computer Science, poskytovaný neziskovou organizáciou BrainBasket v rámci projektu Technology Nation Slovakia. Kurz bude prebiehať na Fakulte riadenia a informatiky a sme nesmierne radi, že vyučovanie povedie náš kolega Ing. Jozef Kostolný, PhD. Účastníkom, ktorým vyučovanie začne 20.2., želáme úspešný štart a veľa úspechov :)
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI