Oznam - priznané odborové štipendium za akademický rok 2015/2016

Žiadame poberateľov na zozname jednorázového odborového štipendia za akademický rok 2015/2016, aby si najneskôr do 11. novembra 2016 sami nahodili (resp. skontrolovali alebo zmenili) čísla účtov na štipendiá cez systém vzdelávanie Dekréty za prospechové aj odborové štipendiá budú pripravené na prevzatie až koncom novembra 2016 - budeme informovať. 

Zoznam poberateľov štipendia podľa osobného čísla a študijnej skupiny0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI