PANEL STORY 2015

Vážené dámy, vážení páni,

11.2.2015 sa bude v priestoroch fakulty konať Prezentácia výsledkov projektovej výučby v inžinierskom štúdiu. Prezentácia bude realizovaná konferenčným spôsobom. Podľa pokynov garantov, niektoré študijné programy budú mať prezentáciu formou krátkych prednášok vo vybraných miestnostiach a časť prezentácii sa zrealizuje panelovými prezentáciami, v priestoroch fakulty budovy C


Táto akcia je určená pre všetkých záujemcov z akademickej obce fakulty, ale aj pre odbornú verejnosť. Študenti inžinierskych študijných programov a študenti tretích ročníkov bakalárskeho štúdia budú mať príležitosť na oboznámenie sa s projektmi, na ktorých môžu po nastúpení na inžinierske štúdium pracovať.


Študijný program
Miestnosť
Začiatok prezentácií
Informačné systémy
C6, C7 a C9
9:00
Aplikované sieťové inžinierstvo
C1
9:00
Počítačové inžinierstvo
B107, B108
9:00
Manažment
IC
9:00

Podrobné pokyny budú priebežne zverejňované v priložených dokumentoch.

Rozmiestnenie stolov C6, C7, C9

Priradenie čísiel projektov C6, C7, C9

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI