PANEL STORY 2018 - AKTUALIZOVANÉ

Vážené dámy, vážení páni, 14.2.2018 sa bude v priestoroch fakulty konať Prezentácia výsledkov projektovej výučby v inžinierskom štúdiu. Prezentácia bude realizovaná konferenčným spôsobom. Podľa pokynov garantov, niektoré študijné programy budú mať prezentáciu formou krátkych prednášok vo vybraných miestnostiach a časť prezentácii sa zrealizuje panelovými prezentáciami, v priestoroch fakulty budovy RC.

Táto akcia je určená pre všetkých záujemcov z akademickej obce fakulty, ale aj pre odbornú verejnosť. Študenti inžinierskych študijných programov a študenti tretích ročníkov bakalárskeho štúdia budú mať príležitosť na oboznámenie sa s projektmi, na ktorých môžu po nastúpení na inžinierske štúdium pracovať.

Informačné systémy

RC006, RC007 a RC009

9:00

Inteligentné informačné systémy

RC006, RC007 a RC009

9:00

Aplikované sieťové inžinierstvo

RC001

8:00

Počítačové inžinierstvo

RB103, RB108

9:00

Informačný manažment

RA002 – Informačné centrum

9:00

Podujatia sa zúčastnia aj IT firmy, ktorých zástupcovia budú mať možnosť vidieť a hodnotiť dosiahnuté výsledky študentov v rámci projektovej výučby. Taktiež bude vytvorený priestor na následnú komunikáciu študentov s úspešnými IT firmami v oblastiach, ktoré budú študentov zaujímať.

Podrobné pokyny budú priebežne zverejňované v priložených dokumentoch:

Informačný plagát
Rozmiestnenie stolov a rozpis hodnotiteľov
Harmonogram - Aplikované sieťové inžinierstvo
Harmonogram - Informačné systémy, Inteligentné informačné systémy
Harmonogram - Počítačové inžinierstvo

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI