Partneri FRI v zozname U. S. News Best Global Universities Ranking

V médiách bol 1. novembra 2017 uverejnený rebríček 1250 najlepších vysokých škôl na svete. FRI má bilaterálne zmluvy Erasmus+ (mobility študentov i zamestnancov) s 18 inštitúciami z tohto rebríčka. Uvádzame názov partnerskej inštitúcie a poradie v U.S. News Best Global Universities Ranking:

Technische Universität Dresden, Fakultät Informatik, Nemecko 183
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Česká republika 196
University of Porto, Faculty of Engineering (FEUP), Portugalsko 310
University of Lorraine, Faculty of Science and Technologies, Nancy, Francúzsko 370
University of Belgrade, Faculty of Organisational Sciences, Srbsko 397
University of Jyväskylä, Faculty of Information Technology, Fínsko457
Polytechnic University of Valencia, School of Telecommunications Engineering, Španielsko 503
University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Faculty of Organisation and Informatics Varaždin, Chorvátsko 526
University of Debrecen, Faculty of Informatics, Maďarsko 559
Belarusian State University, Minsk, Bielorusko 668
L'université d'Orléans, Francúzsko 681
Universitat de les Illes Balears, Higher Polytechnic School, Španielsko 714
University of Mariboru, Faculty of Economics and Business, Faculty of Electrical Engineering and Computer ScienceFaculty of Organizational Sciences, Slovinsko763
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Česká republika 868
University of Pécs, Faculty of Sciences, Maďarsko 956
University of Lodz, Poľsko 973
University of Niš, Faculty of Electronic Engineering, Srbsko 1086
Päť partnerov FRI sa nachádza aj medzi 500 najlepšími svetovými vysokými školami podľa Academic Ranking of World Universities (Shanghai Ranking) - TU Dresden (pozícia 151-200), Univerzita Karlova, Universite de Lorraine, University of Belgrade (pozície 201-300) a Universitat Politecnica de Valencia (pozícia 401-500).

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI