Podávanie prihlášok na bakalárske a inžinierske štúdium predĺžené do 18.4.2017

Budúcim vysokoškolákom poskytuje Fakulta riadenia a informatiky možnosť študovať atraktívne a zároveň žiadané programy. V bakalárskom stupni študijné programy Informatika, Počítačové inžinierstvo a Manažment. V inžinierskom stupni študijné programy Informačné systémy, Inteligentné informačné systémy, Aplikované sieťové inžinierstvo, Počítačové inžinierstvo a Informačný manažment.

O tom, že Žilina je pre budúcich IT špecialistov a manažérov každým rokom atraktívnejšou voľbou, sa dočítaš TU. Stredoškoláci, aj bakalári, ktorí majú radi výzvu, zábavu a neustále napredovanie, môžu rozšíriť našu FRI komunitu a podať si prihlášku do 18. apríla 2017.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI