Pozvaná prednáška Erasmus+

Pozývame Vás na prednášku na tému "SLA Life Cycle Automation and Management for Cloud Services". Prednášateľom bude Prof. Dr. Alexander Schill, z Technickej univerzity Drážďany, Fakulty informatiky. V rámci prednášky sa dozviete aj základné informácie o študijných programoch na TU Dresden zameraných na ICT.

Termín - utorok, 10.10.2017 od 13:00 h, v Informačnom centra FRI (RA002).

Fakulta informatiky TU Dresden je od júna 2017 partnerskou inštitúciou FRI v programe Erasmus+. Študenti a zamestnanci oboch partnerských inštitúcií sa vďaka tomu môžu prihlásiť na študentské a učiteľské mobility.

Krátky abstrakt prednášky 

Vedecký článok súvisiaci s témou prednášky 


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI