Prezentácia výsledkov projektovej výučby v inžinierskom štúdiu 2013/14

Vážené dámy, vážení páni

dňa 12.2.2014 od 9:00 do 13:00 bude prebiehať na fakulte prezentácia výsledkov projektovej výučby.

Študenti inžinierskeho štúdia budú mať prezentácie takto :

- Informačné systémy  - priestory  C6, C7, C9

- Aplikované sieťové inžinierstvo, prípadne IS v specializácii IKS - priestory Katedry informačných sietí

- Počítačové inžinierstvo - priestory Katedry technickej kybernetiky

- Manažment - priestory IC


Metodika IS

Rozpis projektov, oponentov a pravidla hodnotenia IS

Metodika Manažment


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI