Prezentačné dni doktorandov

Vážená akademická obec,

v mene doc. Ing. Michala Kohániho, PhD., prodekana pre vedu a výskum, Vás pozývam na "Prezentačné dni doktorandov", ktoré sa budú konať v dňoch 29. novembra 2018 – 12. decembra 2018.

Fakultné prezentácie

Prezentovať budú doktorandi:


Katedrové prezentácie

Prezentovať budú denní doktorandi 1. ročníka, Projekt 1:

- Ing. Roman Čerešňák, AI,

- Ing. Miroslav Chochul, AI,

- Ing. Lukáš Formanek, AI,

- Mgr. Katarína Jasenčáková, AI,

- Ing. Tomáš Kello, AI,

- Ing. Tibor Poštek, AI,

rozpis prezentácií AI


- Ing. Dominika Hriníková, Man,

- Ing. Mária Demjanovičová, Man,

rozpis prezentácií Man


- Ing. Maroš Janovec, IIS,

- Ing. Dobroslav Grygar, IIS,

- Ing. Patrik Vasilovský, IIS,

rozpis prezentácií IIS.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI