Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

Oznam o prijímacom konaní na doktorandské štúdium spolu s témami dizertačných prác sa nachádza na stránke:

http://www.fri.uniza.sk/stranka/prijimacie-konanie.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI