Projekt FRIskill: spoločnosť GlobalLogic spolupracuje na vzdelávaní pre potreby praxe

Dnes v priestoroch spoločnosti GlobalLogic odovzdali zástupcovia Fakulty riadenia a informatiky a spoločnosti GlobalLogic osvedčenia VIP:it absolventom spoločného projektu „FRIskill: Knowledge Base Management System“, ktorý sa vyvíja v rámci projektovej výučby na inžinierskom stupni štúdia. Účelom aplikácie FRIskill je vytvorenie informačného systému ako zdroja o praktických skúsenostiach a aktuálnych kompetenciách zamestnancov, plánovanie a sledovanie rozvoja kompetencií. Spolupráca študentov a expertov z praxe obohacuje nielen študenta, ale aj univerzitu, jej reálny produkt je použiteľný v praxi a dáva mladým talentom možnosť získať reálne skúsenosti od jednej z top spoločností na Slovensku v oblasti informačných technológií (IT). 

Záujemcovia o projektovú výučbu s GlobalLogic v akademickom roku 2018/2019, študujúci na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA, sa môžu prihlásiť do konca marca 2018. Zapojením sa do projektovej výučby so spoločnosťou GlobalLogic budú pracovať na projekte s expertmi z praxe, získajú zaujímavé skúsenosti, budú vyvíjať softvér, ktorý sa bude reálne používať, vyskúšajú si rôzne projektové role, či nadobudnú poznatky o propagácii ich produktu.0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI