Projekt Sokratov inštitút

Sokratov inštitút je projekt organizovaný od roku 2012 s cieľom podpory medziodborovej spolupráce a diskusií s expertmi. V akademickom roku 2015/2016 ponúka študentom možnosť zúčastniť sa 10-tich rôznorodých workshopov so zahraničnými lektormi. Z projektu bude hradená strava, ubytovanie a program. Študenti si sami uhradia iba cestovné náklady.

Deadline pre podanie prihlášok je do 30. Apríla 2015.

Viac info v prílohe

Ponuka

Leták

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI