Rozhodnutie o priznaní štipendia

Žiadame študentov, ktorým bolo priznané prospechové a odborové štipendium, aby si prišli prevziať rozhodnutie o výške štipendia na študijný referát v období od 28. novembra do 2. decembra 2016 v úradných hodinách.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI