Rozpis stretnutí pre 1.ročník ing. štúdia - projektová výučba 2018/2019

Informácia o inžinierskych projektoch 2018/2019

Garanti jednotlivých inžinierskych študijných programov oznamujú študentom prvého ročníka, že stretnutia ohľadom výberu inžinierskych projektov budú:

Študijný program

Termín

Čas

Miestnosť

Informačné systémy

04.10.2018

10:00

Informačné centrum

Inteligentné informačné systémy

04.10.2018

10:00

Informačné centrum

Aplikované sieťové inžinierstvo

27.09.2018

08:00

RB302

Informačný manažment

27.09.2018

13:00

Informačné centrum

Počítačové inžinierstvo

27.9.2018

09:00

RB108


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI