Rozširujeme našu IT komunitu

V mesiacoch september a október sme uzatvorili nové partnerstvá so spoločnosťami ZSE, T-SYSTEMS a DXC TECHNOLOGY. Veríme, že naštartovaná spolupráca sa bude prehlbovať a našim zamestnancom i študentom prinesie nové príležitosti.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI