somFRI: Ing. Vlastimil Kocián - každý úspech má za sebou príbeh

Pozri si krátke video o našom absolventovi Vlastimilovi Kociánovi. V roku 1996 nastúpil do KROSU ako programátor. Za celú dobu pôsobenia vo firme pracoval na viacerých významných pozíciách, v súčasnosti pôsobí ako garant projektu iKROS a ako člen predstavenstva. Prijmeš jeho VÝZVU?


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI