Staň sa súčasťou špičkovej európskej vedy - spoločné doktorandské štúdium s JRC

Žilinská univerzita v Žiline podpísala 4. marca 2019 významnú zmluvu o partnerstve medzi UNIZA a Spoločným výskumným centrom Európskej komisie (JRC) v oblasti spoločného doktorandského štúdia v  oblasti modelovania v doprave a energetike. V rámci tohto partnerstva budú študenti doktorandského štúdia spoločne vedení školiteľmi z UNIZA a JRC a budú mať možnosť absolvovať časť alebo celé doktorandské štúdium na pracoviskách JRC.

Na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA v rámci tohto partnerstva ponúkame v akademickom roku 2019/2020 prvú tému doktorandského štúdia: Vyhodnotenie inovatívnych riešení pre Európsky trh s elektrickou energiou. Školiteľom tejto témy je doc. Ing. Ľuboš Buzna, PhD. Bližšie informácie o výzve a téme nájdete v informačnom letáku  a na fakultnej webovej stránke.

Prihlášky na doktorandské štúdium je možné podať do 31. mája 2019.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI