Štipendiá francúzskej vlády na rok 2017/18

Z francúzskeho veľvyslanectva prišla aktuálna ponuka štipendií francúzskej vlády na akademický rok 2017/2018. Nachádza sa na stránke https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/

Uzávierka na žiadosti o štipendium je 28. február 2017. Požaduje sa znalosť francúzskeho alebo anglického jazyka na úrovni B2.
O štipendium sa môžu uchádzať študenti všetkých študijných odborov.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI