Štipendiá na letné školy a jazykové kurzy

Na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy (ISSN 1338-0400).

Témou čísla sú štipendiá na letné školy a jazykové kurzy.

Bulletin SAIA 11/2017 si môžete prečítať/stiahnuť na:
http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/bulletin-saia/


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI