Stretnutie so študentmi 3. ročníka bakalárskeho štúdia manažment

doc. Ing. Martina Blašková, PhD. pozýva na stretnutie so študentmi tretieho ročníka bakalárskeho štúdia manažment, ktoré bude venované zadávaniu tém záverečných prác a najdôležitejším informáciám, týkajúcich sa obsahu a ostatných náležitostí bakalárskej práce.

Stretnutie sa uskutoční v pondelok 2. októbra 2017 o 13:00 v miestnosti FRI C9 (RC009).

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI