Udelenie titulu docent Ing. Emese Tokarčíkovej, PhD.

Rektorka Žilinskej univerzity v Žiline Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. udelila vedecko-pedagogický titul docent Ing. Emese Tokarčíkovej, PhD. v študijnom odbore 3.3.15 manažment s účinnosťou od 1. decembra 2017.

Srdečne blahoželáme.

Oznámenie o udelení vedecko-pedagogického titulu docent

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI