Úspešný štvrtý ročník podujatia FRIČKOVICA

Záujem IT firiem o FRI UNIZA a jej študentov každoročne rastie. Pribúdajú podpísané partnerstvá i samotné firmy na obľúbenom podujatí FRIČKOVICA, ktorým sme otvorili nový akademický rok. Zabavili sme sa perfektne, veď posúďte sami:0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI