Voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu FRI UNIZA

Vzhľadom na blížiaci sa koniec funkčného obdobia terajších členov zamestnaneckej časti AS FRI, prebehnú v období od 1.2.2019 do 28.2.2019 nové voľby. V termíne od 1.2.2019 do 15.2.2019 členovia zamestnaneckej obce podávajú návrhy kandidátov. Návrhy sa podávajú písomne členom volebnej komisie v zložení p. Hynek Bachratý, p. Zuzana Dubničková, p. Juraj Dubovec, p. Lýdia Gábrišová, p. Jozef Juríček, p. Lucia Pančíková, p. Ondrej Škvarek, p. Monika Václavková.

Ďalšie informácie získate v priloženom letáku alebo u členov volebnej komisie.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI