Volebná komisia pre voľby kandidáta na dekana FRI

Na základe § 4 Rokovacieho poriadku akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky UNIZA, návrhu z jednotlivých pracovísk fakulty a študentskej časti AS FRI schválil akademický senát FRI UNIZA na svojom zasadnutí 18.12.2017 volebnú komisiu pre voľbu kandidáta na dekana FRI UNIZA v tomto zložení:

RNDr. Hynek Bachratý, PhD.

Bc. Michaela Boteková

Mgr. Lýdia Gábrišová, PhD.

doc. Ing. Radoslav Jankal, PhD.

Ing. Jozef Juríček, PhD.

Ing. Barbora Línek

Ing. Mária Přikrylová

Mgr. Juraj Smieško, PhD.

doc. Ing. Emese Tokarčíková, PhD.

Ing. Michal Varga, PhD.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI