Vyhodnotenie súťaže o najlepšiu semestrálnu prácu

V rámci predmetu Vývoj pokročilých aplikácií prebiehala tento semester súťaž o najlepšiu semestrálnu prácu v spolupráci so spoločnosťou Davinci Software. Víťazom súťaže sa stal študent Juraj Haluška so svojou prácou Webová aplikácia eJazdy, ktorý získal OCJP certifikát of firmy Davinci. Študentovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov. Poďakovať by sme sa chceli aj vyučujúcemu Ing. Jozefovi Kostolnému, PhD. za zabezpečovanie tohto zaujímavého predmetu, počas ktorého si mali možnosť študenti vypočuť prednášky odborníkov z IT spoločností Siemens, Scheidt&Bachmann, Softec, Madeo a Davinci Software.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI