Vyjadrenie FRI UNIZA k otázke plagiátorstva

Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA) sa pripája k stanoviskám fakúlt a univerzít, ktoré odsudzujú plagiátorstvo, nečestné konanie počas vysokoškolského štúdia a zľahčovanie takýchto činov. Na našej fakulte dlhodobo proti plagiátorstvu bojujeme osvetou, ako aj prísnym postihovaním nečestného konania nielen pri záverečných prácach, ale aj počas semestra a počas skúšok. Je pre nás preto neakceptovateľné, ak verejne činné osoby a hlavne vysokí štátni predstavitelia získavajú akademické tituly nepoctivo, na základe plagiátorstva a kopírovaním cudzích prác.

Takéto konanie je znevážením poctivej práce nás a našich kolegov, ktorí sa snažia viesť študentov profesionálne, slušne, poctivo a vychovávať z nich špičkových odborníkov, ktorí si svoj titul svedomito odpracujú a zaslúžia. Je to ale aj zlý vzor a zlý signál pre študentov a mladých ľudí, v očiach ktorých klesá úroveň našich univerzít a vysokých škôl, ak vidia, že pri štúdiu stačí len niečo skopírovať a nemusia sa vôbec snažiť pristupovať k svojim povinnostiam poctivo. Častokrát si aj preto radšej zvolia štúdium na zahraničných vysokých školách – aj napriek tomu, že sa im snažíme vytvoriť motivujúce prostredie a poskytnúť kvalitné vzdelanie.

Sme preto znepokojení situáciou, ktorú sledujeme v poslednom období a hlásime sa k názoru, že akékoľvek konanie v rozpore s odbornými a etickými štandardmi publikačnej a bádateľskej činnosti pri písaní záverečných prác nesmie byť spoločnosťou akceptované. A to bez ohľadu na to, či sa porušenie týchto štandardov nazve plagiátorstvom alebo nie.


Vedenie Fakulty riadenia a informatiky UNIZA a predseda Akademického senátu FRI UNIZA

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI