Vymenovanie doc. Ing. Martiny Blaškovej, PhD. za profesorku

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vymenoval dňa 4. decembra 2017 doc. Ing. Martinu Blaškovú, PhD. za profesorku v odbore 3.3.15 manažment.

Pani profesorke srdečne blahoželáme.

https://www.prezident.sk/article/prezident-vymenoval-30-profesorov-apeloval-na-kvalitu-skolstva/

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI