Výplata odborového štipendia - prvý ročník bakalárskeho štúdia - študijný program Informatika a Počítačové inžinierstvo

Do pozornosti študentom prvého ročníka bakalárskeho štúdia: študijný program Informatika +  Počítačové inžinierstvo.

Aj v tomto akademickom roku 2017/2018 budeme vyplácať odborové štipendiá.
Pre výplatu daného  štipendia potrebujete urobiť nasledovné:
- odovzdať kópiu koncoročného  vysvedčenia, t.j. vysvedčenie z posledného ročníka strednej školy s  vypočítaným aritmetickým priemerom zo všetkých predmetov (okrem správania).
- v systéme e-vzdelávanie – osobné údaje, profil  si dopliť číslo účtu resp. IBAN.

Kde: prvé poschodie FRI  pri študijnom referáte – „Schránka FRI nápadov
Kedy:  predĺžený termín doručenia vysvedčenia je do 16. októbra 2017 do 10.00 hodiny.

Kto vysvedčenie do tohto termínu nedoručí, nebude do vyplácania štipendií zaradený!!!


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI