Výsledok voľby kandidáta na dekana

Akademický senát Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje členom akademickej obce FRI, že na svojom zasadnutí 22.2.2018 zvolil doc. Ing. Emila Kršáka, PhD. za kandidáta na dekana na funkčné obdobie od 1.4.2018 do 31.3.2022

Zvolený kandidát sa funkcie ujme po vymenovaní za dekana rektorkou Žilinskej univerzity v Žiline.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI