Zadania DP + BP práce obhajované v zimnom termíne - január 2017

Oznamujeme študentom, ktorí si vkladali zadania do fakultného systému "záverečné práce" teraz, v termíne do 31.10.2016 a idú obhajovať svoju prácu v zimnom termíne, t.j. január 2017 aby si prišli svoje zadanie vyzdvihnúť na študijný referát. Zadanie sa viaže do záverečnej práce. Ostatné zadania (t.j. práce obhajované v letnom termíne - jún 2017 ) sa študentom budú rozdávať na stretnutí s garantmi študijných programov v mesiaci február/marec, kde vás garanti oboznámia aj so zásadami písania, plagiátorstve a systéme odovzdávania záverečných prác. 

Poznámka: Ak si niekto robil úpravy v starom zadaní, t.j. registrovanom v akademickom roku 2015/2016, na zadaní má aj staré číslo ..../2015  zadanie si musí vytlačiť sám a spolu s vedúcim práce si zariadi podpis vedúceho katedry.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI