Zasadnutie Akademického senátu 25.10.2017

Vážení členovia akademickej obce,

dovoľujeme si Vás pozvať na verejné zasadnutie Akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční dňa 25.10.2017 o 8:00 v miestnosti RA101.

Program rokovania:

  1. Reakreditácia študijných programov priznaných na štandardnú dobu štúdia
    • a) Prerokovanie návrhu odporúčaných študijných plánov týchto študijných programov
    • b) Schválenie IL predmetov, ktoré sú nové alebo v nich boli urobené zmeny.
  2. Schválenie zmien v IL predmetov súčasného študijného programu Informačný manažment – externá forma
  3. Rôzne


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI