Zasadnutie akademického senátu FRI UNIZA 23.10.2018

Vážení členovia akademickej obce,

dovoľujeme si Vás pozvať na verejné zasadnutie Akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční dňa 23.10.2018 o 09:45 v miestnosti RA101.

Program rokovania:

1.  Prerokovanie navrhovanej zmeny názvu študijného programu "Podniková informatika" na "Informatika a riadenie podniku".

2.  Rôzne.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI