Zasadnutie akademického senátu FRI UNIZA 29.1.2019

Vážení členovia akademickej obce,

dovoľujeme si Vás pozvať na verejné zasadnutie Akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční dňa 29. januára 2019 o 12:00 v miestnosti RA101.

Predbežný program rokovania:

  1. Príprava volieb do zamestnaneckej časti AS FRI UNIZA.
    • a.  Schvaľovanie harmonogramu volieb do zamestnaneckej časti AS FRI UNIZA.
    • b.  Schvaľovanie volebnej komisie pre voľby do zamestnaneckej časti AS FRI UNIZA.
  2. Rôzne.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI