Zoznam poberateľov na odborové štipendium

Dávame do pozornosti zoznam študentov /podľa osobného čísla a študijných programov/, ktorým bolo priznané odborové štipendium. Žiadame študentov, aby si skontrolovali, resp. doplnili čísla účtov v tvare IBAN na vzdelávaní, vo svojom osobnom profile, najneskôr do pondelka  - 5. novembra 2018. Po tomto termíne nebude dovolené meniť čísla účtov. Štipendiá budú vyplatené koncom novembra 2018.

Zoznam poberateľov a kritéria pre priznanie odborového štipendia
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI