Zoznam poberateľov na prospechové štipendium

Dávame do pozornosti zoznam študentov /podľa osobného čísla a študijných programov/, ktorým bolo priznané prospechové štipendium. Základnou podmienkou na priznanie prospechové štipendia bolo dosiahnutie minimálne 60 kreditov za minulý akademický rok  a následne vážený študijný priemer. Žiadame študentov, aby si skontrolovali, resp. doplnili čísla účtov v tvare IBAN na vzdelávaní, vo svojom osobnom profile, najneskôr do pondelka  - 13. novembra 2017. Po tomto termíne nie je dovolené meniť účty. Štipendiá budú vyplatené koncom novembra 2017.

Zoznam poberateľov0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI