Zoznam študentov, ktorí získali prospechové štipendium_výsledky štúdia za ak. rok 2017/2018

V priloženom dokumente nájdete zoznamy študentov, ktorí získali  prospechové štipendium podľa odborov v bakalárskom aj v inžinierskom stupni + podmienky na priznanie štipendia. Žiadame študentov, ktorí štipendium získali, aby si doplnili resp. skontrolovali svoje čísla účtov do pondelka  - 5. novembra 2018. Po tomto termíne nebude dovolené meniť čísla účtov. Štipendiá budú vyplatené koncom novembra 2018.

Zoznam poberateľov prospechového štipendia


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI