Kalendár

Zobraziť: Všetky udalosti | Bakalárske | Inžinierske | Doktorandské | Podujatia

Školský rok: 2022 / 2023 | 2023 / 2024 | 2024 / 2025


Kalendár pre zvolené udalosti vo formáte ICS (pre Thunderbird, Outlook, Google, ...)

Školský rok: 2023 / 2024
01.09.2023

Začiatok akademického roka 2023/2024.

 

13.09.2023
Zápis do tretieho a druhého ročníka bakalárskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakých ročníkov  (do rovnakého ročníka 1., 2. a 3.)

 

20.09.2023
Prípravný kurz pre prvý ročník bakalárskeho štúdia.

 

21.09.2023
Prípravný kurz pre prvý ročník bakalárskeho štúdia.

 

22.09.2023
Prípravný kurz pre prvý ročník bakalárskeho štúdia - slávnostná imatrikulácia novoprijatých  študentov.

 

25.09.2023 - 28.09.2023
Termín zápisu výberových predmetov pre novoprijatých prvákov bakalárskeho štúdia elektronicky cez systém e-vzdelávanie.

 

25.09.2023
Začiatok vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2023/2024.

 

29.09.2023
Zápis študentov externého štúdia prvého aj druhého stupňa.

 

15.10.2023

Posledný termín prihlásenia sa na zahraničnú mobilitu v rámci Erasmus+ programu na letný semester 2023/2024

 

31.10.2023
Posledný termín registrácie záverečnej (bakalárskej a diplomovej) práce obhajovanej v danom akademickom roku elektronicky vo fakultnom systéme „Záverečné práce“.

 

31.10.2023
Posledný termín podania prihlášky na štátnu skúšku v zimnom termíne príslušného akademického roka.

 

24.11.2023
Posledný termín odovzdania záverečnej práce na posúdenie vedúcemu práce na zimný termín štátnych skúšok.

 

07.12.2023
Stanovený termín na odovzdanie bakalárskych a inžinierskych prác na študijnom referáte fakulty pri konaní štátnej skúšky v zimnom termíne príslušného akademického roka. Posledný termín na uzatvorenie druhého ročníka inžinierskeho a tretieho ročníka bakalárskeho štúdia (zaslaná žiadosť o uzatvorenie e-indexu na email študijného referátu).

 

19.12.2023
Zverejnenie harmonogramu štátnych skúšok v zimnom termíne.

 

22.12.2023
Ukončenie vyučovania v zimnom semestri.

 

08.01.2024
Začiatok skúšobného obdobia zimného semestra.

 

10.01.2024 - 11.01.2024
Zimný termín konania štátnych skúšok.

 

05.02.2024 - 14.02.2024
Zmeny v povinne voliteľných a výberových predmetov elektronicky cez systém e-vzdelávanie pre letný termín príslušného akademického roka.

 

15.02.2024
Deň otvorených dverí.

 

16.02.2024
Ukončenie skúškového obdobia zimného semestra.

 

19.02.2024
Začiatok vyučovania v letnom semestri.

 

23.02.2024
Posledný termín podania prihlášky na štátnu skúšku v letnom termíne (tlačivo je vo fakultnom systéme „Záverečné práce“).

 

07.03.2024 - 07.03.2024

ERASMUS+ CAFÉ

  ...viac info

11.03.2024
Posledný termín záväzného prihlásenia výberových predmetov študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na nasledujúci akademický rok elektronicky cez systém e-vzdelávanie.

 

11.03.2024 - 29.03.2024
Predbežný termín stretnutia s prodekanom pre vzdelávanie a odovzdanie zadaní bakalárskych resp. diplomových prác.

 

12.03.2024 - 12.03.2024

„LinkedIn v akcii: Ako ho využiť vo svoj prospech a naštartovať svoju kariéru“

  ...viac info

25.03.2024

Posledný termín prihlásenia sa na zahraničnú mobilitu v rámci Erasmus+ programu na akademický rok 2024/2025

 

27.03.2024 - 27.03.2024

Pozvánka na podujatie GetUnderPress(o) na tému Riadenie IT projektov a multi-platformové aplikácie

  ...viac info

31.03.2024
Ukončenie prijímania prihlášok na bakalárske a inžinierske štúdium v ďalšom akademickom roku.

 

12.04.2024
Posledný termín odovzdania bakalárskej záverečnej práce na posúdenie vedúcemu záverečnej práce.

 

15.04.2024 - 15.04.2024

Missing Maps Mapathon Žilina #13

  ...viac info

17.04.2024 - 17.04.2024

Pozvánka na prednášku: (Bio)informatické riešenia pre kliniky a výskum

  ...viac info

24.04.2024 - 24.04.2024

Pozvánka na prednášku z praxe - IT architektúra podnikových systémov dnes a zajtra!

  ...viac info

24.04.2024 - 24.04.2024

Pozvánka na prednášku z praxe - Asynchrónne a paralelné programovanie

  ...viac info

25.04.2024 - 25.04.2024

Pozvánka na prednášku z praxe – Služby pre klientov banky: IT infraštruktúra a podpora (ISO/IEC 20000)

  ...viac info

25.04.2024 - 25.04.2024

Pozvánka na obľúbené IT trhovisko 2024 - využi pracovné príležitosti partnerov FRI UNIZA

  ...viac info

02.05.2024 - 02.05.2024

Pozvánka na obľúbený FRIfest 2024

  ...viac info

02.05.2024
Stanovený termín na odovzdanie bakalárskych prác v Informačnom centre fakulty pri konaní štátnej skúšky v letnom termíne príslušného akademického roka tretieho ročníka bakalárskeho štúdia.

 

09.05.2024 - 09.05.2024

Pozvánka na prednášku - ALGORITMY PRE SÚŤAŽNÚ ROBOTIKU

  ...viac info

17.05.2024
Ukončenie vyučovania v letnom semestri.

 

20.05.2024
Začiatok skúškového obdobia letného semestra.

 

24.05.2024
Posledný termín na uzatvorenie druhého ročníka inžinierskeho štúdia, tretieho ročníka bakalárskeho štúdia aj uzatvorenie tretieho ročníka externého štúdia (zaslaná žiadosť o uzatvorenie e-indexu na email študijného referátu).

 

31.05.2024
Zverejnenie harmonogramu štátnych skúšok v letnom termíne.

 

04.06.2024 - 05.06.2024
Letný termín konania štátnych skúšok pre prvý stupeň denného aj externého štúdia.

 

06.06.2024
Prijímacie skúšky do prvého ročníka bakalárskeho štúdia.

 

26.06.2024
Promócie pre študentov prvého stupňa.

 

30.06.2024 - 30.06.2024
Posledný termín elektronického zápisu na štúdium do prvého ročníka denného bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2024/2025.

 

04.07.2024
Ukončenie skúškového obdobia letného semestra.

 

04.07.2024
Posledný termín podania žiadosti o uzavretie ročníka (zaslaná žiadosť o uzatvorenie e-indexu na email študijného referátu). Od tohto termínu až do začiatku vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2023 nie je možné konať skúšky, ani žiadať o uzavretie ročníka.

 

14.07.2024
34. výročie vzniku FRI.

 

23.08.2024 - 29.08.2024
Zmeny v povinne voliteľných a výberových predmetov elektronicky cez systém e-vzdelávanie na zimný a letný termín akademického roka 2024/2025. (Iba pre vyššie ročníky, bez novoprijatých prvákov bakalárskeho štúdia).

 

31.08.2024
Ukončenie akademického roka 2023/2024.

 

01.09.2024
Začiatok akademického roka 2024/2025.

 

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum