Kalendár

Zobraziť: Všetky udalosti | Bakalárske | Inžinierske | Doktorandské

Školský rok: 2017 / 2018 | 2018 / 2019 | 2019 / 2020

Školský rok: 2018 / 2019
01.09.2018 Začiatok akademického roka 2018.
03.09.2018

Zápis na doktorandské štúdium

10.09.2018

Posledný termín odovzdania písomných prác k dizertačnej skúške denných doktorandov

17.09.2018

Spracovanie "Individuálneho študijného plánu doktoranda" školiteľmi

15.10.2018 - 19.10.2018

Dizertačné skúšky denných doktorandov (predmet Projekt 3) a skúšky denných doktorandov z "Predmetu špecializácie"

05.11.2018 - 09.11.2018

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - predmet Projekt 1

05.11.2018 - 09.11.2018

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - predmety Projekt 2, Projekt 4

03.12.2018 - 04.12.2018

Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci prodmetu Projekt 1

05.12.2018 - 06.12.2018

Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - verejná rozprava na fakulte v rámci predmetov Projekt 2 a Projekt 4

27.12.2018 - 04.01.2019

Prázdniny doktorandov

07.01.2019 - 11.01.2019

Prihlásenie sa na štátne skúšky z povinných predmetov doktorandského štúdia

07.01.2019 - 11.01.2019

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - denní + externí doktorandi - predmet Projekt 5

21.01.2019 - 25.01.2019

Štátne skúšky z povinných predmetov k dizertačnej skúške

31.01.2019

Výzva pre školiteľov na vypísanie tém dizertačných prác pre akademický rok 2019/2020

01.02.2019

Odovzdanie podstatnej časti dizertačnej práce školiteľovi - denní + externí doktorandi - k predmetu Projekt 5

04.03.2019 - 08.03.2019

Prezentačné dni doktorandov - denní + externí doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 5

11.03.2019 - 15.03.2019

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - predmet Projekt 1

11.03.2019 - 15.03.2019

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - predmety Projekt 2, Projekt 4

31.03.2019

Zverejnenie tém dizertačných prác pre akademický rok 2019/2020

31.03.2019

Vyhlásenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2019/2020

08.04.2019

Posledný termín odovzdania písomných prác k dizertačnej skúške externých doktorandov

09.04.2019 - 10.04.2019

Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 1

11.04.2019 - 12.04.2019

Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - verejná rozprava na fakulte v rámci predmetov Projekt 2 a Projekt 4

25.04.2019

Posledný termín na odovzdanie dizertačných prác na obhajobu

31.05.2019

Posledný termín na odovzdanie prihlášok na doktorandské štúdium pre akademický rok 2019/2020

07.06.2019 - 10.06.2019

Dizertačné skúšky externých doktorandov (predmet Projekt 3) a skúšky externých doktorandov z "Predmetu špecializácie"

14.06.2019

Posledný termín na oznámenie dohodnutého mena oponenta písomnej práce k dizertačnej skúške školiteľom na referát pre doktorandské štúdium a kariérny rast

24.06.2019 - 25.06.2019

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

14.07.2019 29. výročie vzniku FRI.
15.07.2019 - 09.08.2019

Prázdniny doktorandov

15.08.2019

Posledný termín na odovzdanie "Ročného hodnotenia doktoranda"

15.08.2019 - 31.08.2019

Obhajoby dizertačných prác

31.08.2019 Ukončenie akademického roka 2018/2019.
01.09.2019 Začiatok akademického roka 2019.
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI