Kalendár

Zobraziť: Všetky udalosti | Bakalárske | Inžinierske | Doktorandské | Podujatia

Školský rok: 2020 / 2021 | 2021 / 2022 | 2022 / 2023

Školský rok: 2021 / 2022
01.09.2021

Začiatok akademického roka 2021/2022

02.09.2021

Zápis na doktorandské štúdium

07.09.2021

Posledný termín odovzdania písomných prác k dizertačnej skúške denných doktorandov

16.09.2021

Spracovanie "Individuálneho študijného plánu doktoranda" školiteľmi

18.10.2021 - 22.10.2021

Dizertačné skúšky denných doktorandov (predmet Projekt 3) a skúšky denných doktorandov  z „Predmetu špecializácie“

02.11.2021 - 05.11.2021

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov – denní doktorandi – predmet Projekt 1 

02.11.2021 - 05.11.2021

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov – externí doktorandi – predmety Projekt 2, Projekt 4 

30.11.2021 - 01.12.2021

Prezentačné dni doktorandov – denní doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 1 

02.12.2021 - 03.12.2021

Prezentačné dni doktorandov – externí doktorandi - verejná rozprava na fakulte v rámci predmetov Projekt 2 a Projekt 4

13.12.2021 - 17.12.2021

Prihlásenie sa na štátne skúšky z povinných predmetov doktorandského štúdia 

23.12.2021 - 07.01.2022

Prázdniny doktorandov 

10.01.2022 - 14.01.2022

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov – denní doktorandi, externí doktorandi – predmet Projekt 5

24.01.2022 - 28.01.2022

Štátne skúšky z povinných predmetov k dizertačnej skúške

31.01.2022

Výzva pre školiteľov na vypísanie tém dizertačných prác pre akademický rok 2022/2023

31.01.2022

Odovzdanie podstatnej časti dizertačnej práce školiteľovi – denní doktorandi, externí doktorandi – k predmetu Projekt 5

01.03.2022 - 04.03.2022

Prezentačné dni doktorandov – denní doktorandi, externí doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 5 

07.03.2022 - 11.03.2022

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov – externí doktorandi – predmet Projekt 1

07.03.2022 - 11.03.2022

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov – denní doktorandi – predmety Projekt 2, Projekt 4

31.03.2022

Zverejnenie tém dizertačných prác pre akademický rok 2022/2023

31.03.2022

Vyhlásenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2022/2023

04.04.2022

Posledný termín odovzdania písomných prác k dizertačnej skúške externých doktorandov

19.04.2022 - 20.04.2022

Prezentačné dni doktorandov – externí doktorandi – verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 1

21.04.2022 - 22.04.2022

Prezentačné dni doktorandov – denní doktorandi – verejná rozprava na fakulte v rámci predmetov Projekt 2 a Projekt 4

22.04.2022

Posledný termín na odovzdanie dizertačných prác na obhajobu

31.05.2022

Posledný termín na odovzdanie prihlášok na doktorandské štúdium pre akademický rok 2022/2023

06.06.2022 - 07.06.2022

Dizertačné skúšky externých doktorandov (predmet Projekt 3) a skúšky externých doktorandov z „Predmetu špecializácie“

15.06.2022

Posledný termín na oznámenie dohodnutého mena oponenta písomnej práce k dizertačnej skúške školiteľom na referát pre doktorandské štúdium a kariérny rast

21.06.2022 - 22.06.2022

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

18.07.2022 - 12.08.2022

Prázdniny doktorandov

12.08.2022

Posledný termín na odovzdanie „Ročného hodnotenia doktoranda“

15.08.2022 - 31.08.2022

Obhajoby dizertačných prác

31.08.2022

Ukončenie akademického roka 2021/2022

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI