Kalendár

Zobraziť: Všetky udalosti | Bakalárske | Inžinierske | Doktorandské

Školský rok: 2017 / 2018 | 2018 / 2019 | 2019 / 2020

Školský rok: 2018 / 2019
01.09.2018 Začiatok akademického roka 2018.
01.09.2018 Začiatok obdobia zápisov.
01.09.2018 - 05.09.2018 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka 2018/2019.
06.09.2018 Zápis do druhého ročníka inžinierskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakého ročníka a externého štúdia.
07.09.2018 Zápis do prvého ročníka inžinierskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakého ročníka.
24.09.2018 Začiatok vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2018.
31.10.2018 Posledný termín registrácie záverečnej (bakalárskej a diplomovej) práce obhajovanej v danom akademickom roku elektronicky cez systém záverečné práce.
31.10.2018 Posledný termín prihlášky na štátnu skúšku v zimnom termíne príslušného akademického roka.
23.11.2018 Posledný termín odovzdania záverečnej práce na posúdenie vedúcemu práce na zimný termín štátnych skúšok.
06.12.2018 Stanovený termín na odovzdanie bakalárskych a inžinierskych prác na študijnom oddelení fakulty v čase od 8.00 do 13.00 pri konaní štátnej skúšky v zimnom termíne príslušného akademického roka. Posledný termín na uzatvorenie druhého ročníka inžinierskeho a tretieho ročníka bakalárskeho štúdia - odovzdanie výkazu o štúdiu.
21.12.2018 Zverejnenie harmonogramu štátnych skúšok v zimnom termíne.
21.12.2018 Ukončenie vyučovania v zimnom semestri.
07.01.2019 Začiatok skúšobného obdobia zimného semestra.
10.01.2019 - 10.01.2019 Zimný termín konania štátnych skúšok.
04.02.2019 - 11.02.2019 Pridávanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre letný termín príslušného akademického roka.
06.02.2019 Prezentácia projektovej výučby v inžinierskom štúdiu.
15.02.2019 Zverejnenie tém projektovej výučby pre nasledujúci akademický rok.
15.02.2019 Ukončenie skúšobného obdobia zimného semestra.
18.02.2019 Začiatok vyučovania v letnom semestri.
22.02.2019 Posledný termín prihlášky na štátnu skúšku v letnom termíne (tlačivo je v systéme „Záverečné práce“.).
07.03.2019 Posledný termín záväzného prihlásenia výberových predmetov študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na nasledujúci akademický rok cez celoškolský systém VZDELÁVANIE.
11.03.2019 - 30.03.2019 Predbežný termín stretnutia s prodekanom pre vzdelávanie a odovzdanie zadaní bakalárskych resp. diplomových prác.
31.03.2019 Ukončenie prijímania prihlášok na bakalárske a inžinierske štúdium v ďalšom akademickom roku.
12.04.2019 Posledný termín odovzdania inžinierskej záverečnej práce na posúdenie vedúcemu záverečnej práce.
02.05.2019 Stanovený termín na odovzdanie inžinierskych prác na študijnom referáte fakulty v čase od 8.00 do 14.00 pri konaní štátnej skúšky v letnom termíne príslušného akademického roka druhého ročníka inžinierskeho štúdia.
17.05.2019 Ukončenie vyučovania v letnom semestri.
20.05.2019 Začiatok skúšobného obdobia letného semestra.
31.05.2019 Posledný termín na uzatvorenie druhého ročníka inžinierskeho štúdia a uzatvorenie tretieho ročníka bakalárskeho štúdia - odovzdanie výkazu o štúdiu.
06.06.2019 Prijímacie skúšky do prvého ročníka inžinierskeho štúdia.
07.06.2019 Zverejnenie harmonogramu štátnych skúšok v letnom termíne.
11.06.2019 - 12.06.2019 Letný termín konania štátnych skúšok (pre prvý stupeň štúdia)
17.06.2019 - 19.06.2019 Letný termín konania štátnych skúšok (pre druhý stupeň štúdia). 
27.06.2019 Promócie pre študentov druhého stupňa.
08.07.2019 Prijímacie konanie na štúdium v inžinierskych programoch.
12.07.2019 Ukončenie skúšobného obdobia letného semestra.
12.07.2019 Posledný termín podania žiadosti o uzavretie ročníka (odovzdanie indexu na študijnom referáte). Od tohto termínu až do začiatku vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2019 nie je možné konať skúšky, ani žiadať o uzavretie ročníka.
14.07.2019 29. výročie vzniku FRI.
30.08.2019 - 04.09.2019 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka 2019/2020.
31.08.2019 Ukončenie akademického roka 2018/2019.
01.09.2019 Začiatok akademického roka 2019.
01.09.2019 Začiatok obdobia zápisov.
01.09.2019 - 04.09.2019 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka 2019/2020.
01.09.2019 Začiatok obdobia zápisov.
01.09.2019 - 04.09.2019 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka 2019/2020.
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI