Kalendár

Zobraziť: Všetky udalosti | Bakalárske | Inžinierske | Doktorandské

Školský rok: 2019 / 2020 | 2020 / 2021 | 2021 / 2022

Školský rok: 2020 / 2021
01.09.2020 Začiatok obdobia zápisov.
01.09.2020 - 02.09.2020 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka 2020/2021.
02.09.2020 Začiatok akademického roka 2020.
08.09.2020 Zápis do tretieho ročníka bakalárského štúdia vrátane zápisov do rovnakého ročníka.
09.09.2020

Zápis do druhého ročníka bakalárskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakého druhého aj do prvého ročníka bakalárskeho štúdia.

10.09.2020

Dodatočný zápis do 1. ročníka pre novoprijatých študentov bakalárskeho štúdia a zápis do inžinierskeho externého štúdia pre všetky ročníky.

17.09.2020 Otvorenie prípravného kurzu pre prvý ročník bakalárskeho štúdia.
18.09.2020 Termín dodatočného zápisu výberových predmetov pre novoprijatých prvákov bakalárskeho štúdia cez systém VZDELÁVANIE.
18.09.2020 Slávnostná imatrikulácia novoprijatých študentov zapísaných do prvého ročníka bakalárskeho štúdia.
18.09.2020 Ukončenie prípravného kurzu pre prvý ročník bakalárskeho štúdia.
21.09.2020 Začiatok vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2020.
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI