Kalendár

Zobraziť: Všetky udalosti | Bakalárske | Inžinierske | Doktorandské

Školský rok: 2019 / 2020 | 2020 / 2021 | 2021 / 2022

Školský rok: 2020 / 2021
01.09.2020 Začiatok obdobia zápisov.
01.09.2020 - 02.09.2020 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka 2020/2021.
02.09.2020 Začiatok akademického roka 2020.
07.09.2020 Zápis do druhého a prvého ročníka inžinierskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakých ročníkov.
10.09.2020

Dodatočný zápis do 1. ročníka pre novoprijatých študentov bakalárskeho štúdia a zápis do inžinierskeho externého štúdia pre všetky ročníky.

21.09.2020 Začiatok vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2020.
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI