Kalendár

Zobraziť: Všetky udalosti | Bakalárske | Inžinierske | Doktorandské

Školský rok: 2020 / 2021 | 2021 / 2022 | 2022 / 2023

Školský rok: 2021 / 2022
01.09.2021 Začiatok obdobia zápisov.
01.09.2021 - 02.09.2021 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka 2021/2022 /vyššie ročníky, bez novoprijatých prvákov/.
02.09.2021 Začiatok akademického roka 2021.
07.09.2021 Zápis do tretieho ročníka bakalárskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakého ročníka.
08.09.2021 Zápis do druhého ročníka bakalárskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakého druhého aj do rovnakého prvého ročníka bakalárskeho štúdia.
09.09.2021 Dodatočný zápis do 1. ročníka pre novoprijatých študentov bakalárskeho štúdia.
16.09.2021 Otvorenie prípravného kurzu pre prvý ročník bakalárskeho štúdia.
17.09.2021 - 24.09.2021 Termín zápisu výberových predmetov pre novoprijatých prvákov bakalárskeho štúdia cez elektronicky systém VZDELÁVANIE.
17.09.2021 Slávnostná imatrikulácia novoprijatých študentov zapísaných do prvého ročníka bakalárskeho štúdia.
17.09.2021 Ukončenie prípravného kurzu pre prvý ročník bakalárskeho štúdia.
20.09.2021 Predpokladaný začiatok vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2021.
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI