×
Názov projektu Št. program Garant Študenti Prihlásení Akcie
Predchádzajúci 1 2 3 4 ... 6 7 Ďalší Položky 1 - 20 z 133
Informatické nástroje na podporu rozhodovania s využitím v krízovom manažmente InIS, IS prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. 2-6 0
Výučbový model terminálu intermodálnej prepravy IS doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 1-2 0
PROB.LIT: Systém pre analýzu a využitie pravdepodobnostných a štatistických vlastností rozsiahlych textov IS RNDr. Hynek Bachratý, PhD. 1-3 0
Optimalizácia umiestnenia staníc záchrannej zdravotnej služby IS, InIS prof. Ing. Ľudmila Jánošíková, PhD. 1-5 0
IN.PRO – Interaktívny nástroj na podporu rozhodovania IS, InIS doc. Ing. Ľuboš Buzna, PhD. 2-6 0
Pravdepodobnostná robotika PI Ing. Jana Milanová, PhD. - 0
Vybrané inteligentné a štatistické techniky modelovania IS prof. Ing. Dušan Marček, CSc. 5 0
Tvorba SW aplikácie na podporu finančného rozhodovania (Podniková informatika) IS Ing. Zuzana Kozubíková, PhD. 2-3 0
Digitálna typografia a vizualizácia - elektronická príprava dokumentov IS RNDr. Rudolf Blaško, PhD. 2-5 0
Návrh simulačního modelu pro Q faktor v optických sítích s vlnovým multiplexováním DWDM ASI Ing. Petr Ivaniga, PhD. 1-5 0
Návrh a implementácia testera logických systémov PI Ing. Adam Jaroš, PhD. 1-3 0
Optimalizačné modely riadenia štátneho dlhu IS Ing. Zuzana Staníková, PhD. 2-3 0
Soft computingové informačné technológie v ekonomike a financiách IS prof. Ing. Dušan Marček, CSc. 2-5 0
Katedrový informačný systém s využitím veľkoplošného zobrazovacieho zariadenia PI Ing. Adam Jaroš, PhD. 2-3 0
Interaktívny portál pre vizualizáciu matematických výpočtov IS RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 1-5 0
Senzorický systém pre monitoring parametrov prostredia vozovky PI Ing. Michal Hodoň, PhD. 1-2 0
Vývoj vybraných podsystémov robotickej platformy PI Ing. Peter Šarafín, PhD. 2-4 0
Aplikácie pre OS Android - automatizovaný návrh kombinačných logických obvodov PI Ing. Adam Jaroš, PhD. 1-2 0
Využie informačných technológií pri finančnom plánovaní (Podniková informatika) IS doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD. 3-4 0
Daňová bezpečnosť pri tržbách evidovaných prostredníctvom ERP IS Ing. Michal Lekýr, PhD. 1-2 0
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI