Názov projektu Št. program Garant Študenti Prihlásení Akcie
Informatické nástroje na podporu rozhodovania s využitím v krízovom manažmente IIS, IS prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. 2-6 0
Informatické nástroje pre férové rozdeľovanie obmedzených zdrojov vo verejných obslužných systémoch IIS, IS prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. 2-6 0
Softvérový systém pre podporu vytvárania, štúdia a používania údajových štruktúr IS Ing. Peter Jankovič, PhD. 1-3 0
Výučbový model terminálu intermodálnej prepravy IS doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 1-2 0
Analýza algoritmov získavania znalosti v databázach IS prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD. 1-5 0
Implementácia softvérovej knižnice pre agentovo orientovanú simuláciu IS, IIS Ing. Peter Jankovič, PhD. 1-3 0
Aplikácia pre spracovanie údajov z meraní elektrických zariadení IS doc. Ing. Karol Grondžák, PhD. 2-3 0
IN.PRO – Interaktívny nástroj na podporu rozhodovania IS, IIS prof. Ing. Ľuboš Buzna, PhD. 2-6 0
Vybrané inteligentné a štatistické techniky modelovania IS prof. Ing. Dušan Marček, CSc. 5 0
Tvorba SW aplikácie na podporu finančného rozhodovania (Podniková informatika) IS Ing. Zuzana Kozubíková, PhD. 2-3 0
Digitálna typografia a vizualizácia - elektronická príprava dokumentov IS RNDr. Rudolf Blaško, PhD. 2-5 0
Návrh simulačního modelu pro Q faktor v optických sítích s vlnovým multiplexováním DWDM ASI Ing. Petr Ivaniga, PhD. 1-5 0
Simulátor logických obvodov - aplikácia pre OS Android PI Ing. Adam Jaroš, PhD. 1-2 0
Návrh a implementácia testera logických systémov PI Ing. Adam Jaroš, PhD. 1-3 0
Soft computingové informačné technológie v ekonomike a financiách IS prof. Ing. Dušan Marček, CSc. 2-5 0
On-line simulácia dopravných systémov IS doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 1-3 0
Interaktívny portál pre vizualizáciu matematických výpočtov IS RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 1-5 0
Aplikácie pre OS Android - automatizovaný návrh kombinačných logických obvodov PI Ing. Adam Jaroš, PhD. 1-2 0
Využie informačných technológií pri finančnom plánovaní (Podniková informatika) IS doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD. 3-4 0
Daňová bezpečnosť pri tržbách evidovaných prostredníctvom ERP IS Ing. Michal Lekýr, PhD. 1-2 0
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI