× Ak sa chcete prihlásiť na projektovú výučbu (študenti), alebo spravovať projekty (učitelia), musíte sa prihlásiť.

Zoznam aktívnych projektov pre školský rok 2021/2022


Názov projektu Št. program Garant Min. - max. Prihlásení Schválení Akcie
Analýza veľkých dát AI doc. Ing. Michal Zábovský, PhD. 4-7 0 0
BIM pre budovu FRI AI Ing. Michal Lekýr, PhD. 1-4 0 0
Dátová analýza a predikcie pre verejnú dopravu pomocou metód strojového učenia a umelej inteligencie AI, IIS prof. Ing. Ľuboš Buzna, PhD. 1-5 0 0
Digitálna typografia a vizualizácia - elektronická príprava dokumentov AI RNDr. Rudolf Blaško, PhD. 2-5 0 0
Heuristické algoritmy rýchleho prehľadávania množiny prípustných riešení viackriteriálnych p-lokačných úloh IIS, AI prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. 1-4 0 0
Implementácia softvérovej knižnice pre agentovo orientovanú simuláciu AI, IIS Ing. Peter Jankovič, PhD. 1-3 0 0
Informatické nástroje na férové a efektívne rozdeľovanie obmedzených zdrojov vo verejných obslužných systémoch IIS, AI prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. 2-6 0 0
Interaktívny portál pre vizualizáciu matematických výpočtov AI RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 1-5 0 0
Post-simulačný zobrazovač/animátor simulačných modelov pre internetové prehliadače. AI, IIS doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 1-4 0 0
Programovanie vstavaných systémov II PI doc. Ing. Ján Kapitulík, PhD. 1-3 0 0
Senzorika znečistenia ovzdušia PI Ing. Peter Šarafín, PhD. 1 0 0
Spracovanie geografických údajov pre priestorové analýzy AI, IIS doc. Ing. Peter Márton, PhD. 1-2 0 0
Systémy pre podporu trvaloudržateľného staviteľstva. PI Ing. Lukáš Čechovič, PhD. 1-4 0 0
Testovanie robustnosti dopravnej siete AI, IIS Mgr. Peter Czimmermann, PhD. 1-3 0 0
Virtuálne laboratórium finančnej gramotnosti AI RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 3-5 0 0
Vizualizácia maticových a vektorových operácií pre reálne animácie IIS, AI doc. PaedDr. Dalibor Gonda, PhD. 1-3 0 0
Spracovanie senzorických dát s využitím NN PI, AI Ing. Veronika Olešnaníková, PhD. 1-3 1 0
Detegovanie anomálií v IP sieťach ASI Ing. Ondrej Škvarek, PhD. 2-4 2 1
Aplikácie soft mikroprocesorov implementovaných do FPGA obvodov PI, ASI doc. Ing. Peter Ševčík, PhD. 2-4 4 0
Implementácia simulačného modelu správania sa chodcov IIS, AI doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 1-3 4 0
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce
Oriwin

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio
Autocont
Oriwin

Projekty a centrá FRI