Archív aktualít

Aktualita Pridaná Platná od Autor Akcie
Grantový program "Študenti do sveta" 12.03.2018 12.03.2018 Mgr. Renáta Nováková Detail
Úpravy v predmetoch letného semestra 30.01.2019 14.01.2019 Mgr. Renáta Nováková Detail
Prihláška na štátnu skúšku _ letný termín 2019 21.02.2019 13.02.2019 Mgr. Renáta Nováková Detail
Rozpis promócií absolventov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia_jún 2019 10.06.2019 07.06.2019 Mgr. Renáta Nováková Detail
Informácia k zápisom ak. rok 2018/2019 + elektronické pridávanie a odoberanie predmetov + oznam pre "recyklovaných" študentov bakalárov aj inžinierov. 16.08.2018 16.08.2018 Mgr. Renáta Nováková Detail
Rozpis stretnutí pre 1.ročník ing. štúdia - projektová výučba 2018/2019 03.10.2018 03.10.2018 Mgr. Renáta Nováková Detail
Registrácia záverečných prác cez fakultný systém vzdelávanie. 26.09.2018 25.09.2018 Mgr. Renáta Nováková Detail
Zoznam študentov, ktorí získali prospechové štipendium_výsledky štúdia za ak. rok 2017/2018 18.10.2018 18.10.2018 Mgr. Renáta Nováková Detail
Elektronický zápis výberových a povinne voliteľných predmetov na akademický rok 2019/2020 28.02.2019 27.02.2019 Mgr. Renáta Nováková Detail
Podávanie prihlášok na inžinierske štúdium ak. rok 2019/2020 - AKTUALIZOVANÉ 24.04.2019 11.03.2019 Mgr. Renáta Nováková Detail
Exkurzia do Národnej banky Slovenska, Národnej rady SR a zastúpenia Európskej komisie v SR, Bratislava, 19.4.2017 30.03.2017 30.03.2017 prof. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD. Detail
European Safety and Reliability Conference (ESREL2016) 22.01.2016 22.01.2016 prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD. Detail
Prezentácia výsledkov projektovej výučby v inžinierskom štúdiu 08.01.2014 08.01.2014 prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. Detail
Prezentácia výsledkov projektovej výučby v inžinierskom štúdiu 2013/14 12.02.2014 03.02.2014 prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. Detail
Predáška Network Communications 02.10.2014 02.10.2014 prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. Detail
Škálovanie databáz 04.05.2016 04.05.2016 prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. Detail
Ponuka na doktorandské štúdium na Univerzite v Bergene, Nórsko 06.06.2013 06.06.2013 prof. Ing. Ľudmila Jánošíková, PhD. Detail
Pracovná ponuka 19.08.2013 19.08.2013 prof. Ing. Ľudmila Jánošíková, PhD. Detail
Spolupráca na projekte FP7 RASimAs 28.11.2013 28.11.2013 prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD. Detail
Projekt 2012et016 "Príprava atraktívneho virtuálneho vzdelávacieho portálu" podporený nadáciou Tatra banky 04.12.2013 04.12.2013 prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD. Detail
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI